Виж други продукти

Алкален почистващ препарат за индустриална хигиена АДРИНАКОЛ-П

АЛКАЛЕН  ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ХИГИЕНА.
ИЗПОЛЗВА СЕ И ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОМАСЛЕНИ АВТО ЧАСТИ И ДЕТАЙЛИ В АВТОМОБИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Търговско наименование: ADRINACOL P
Характеристика: Бял прахообразен препарат
рН : не е приложимо
Предназначение: Притежава силно почистващо действие, разгражда мазнини и замърсявания. Не съдържа разредители и FCKW, не е възпламеним и при работа с него показва изключително емулсионен ефект. Отлични резултати се постигат дори при разреждане със студена вода, но горещата вода засилва почистващото действие.
Приложение: За регулярно почистване на индустриални халета, кланници, млекопреработващи и хранително-вкусови предприятия, големи кухни (за подове, стени и оборудване), за почистване на кораби, камиони, автомобилни детайли в автосервизите и др.
- При основно почистване на подове и стени в сгради и халета: Разреждане: 50-100 грама на 10 литра вода
- При приложение в машини за почистване с високо налягане: Основен разтвор 1:3 до 1:5, Крайно разреждане 1% до 2%
- При приложение като почистващ препарат за двигатели и машини: Впръсква се разтвор 1:1 върху детайла и се оставя да действа 15 мин. След което се облива с машина под високо налягане.
- При почистване на малки части в работилници и предприятия: При силно замърсяване да се пръска като разтвор 1:10-1:20. Оставя се да действа и се изплаква с вода.
- При планово почистване на Тежкотоварни автомобили: Разтвор 1:3 се впръсква, оставя се 15 мин. да действа и се почиства с машина.
Състав: 0-5 % фосфати, 0-5 % анионни ПАВ, 0-5 % нейоногенни ПАВ, алкали и силикати
Специални указания: Не е подходящ за почистване на повърхности от дърво и цветни метали
Екология: В съответствие с европейските изисквания за почистващи детергенти, над 98% от активните компоненти са биоразградими.
Друга специална информация: Продукта се разрежда с вода. Към водата се добавя детергента и се разбърква
Разреждане: Според приложението на продукта.
Опаковка: в чували по 25 или 50 кг
Произход: България, по лиценз на PUDOL Германия

Цена: тел. 0899 601 801

  • Jofel
  • Eurocarta
  • PaChico
  • TTS
  • Lewi
  • Pulex