Виж други продукти

Алкален обезмаслител, дезинфекциращ "DECIDE-AСLD CIP"

СИЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ НА ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛНИ И МИНЕРАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ. НА БАЗАТА НА АКТИВЕН ХЛОР. ЗА CIP СИСТЕМИ
Търговско наименование: DECIDE-AСLD CIP
Тип на продукта: Течно високоалкално миещо средство с пеногасящо действие, с комбинирано измиващо и дезинфекционно действие на базата на активен хлор.
Предназначение: Препаратът не съдържа ПАВ. Той бързо отстранява органичните замърсявания, благодарение на оптималната комбинация от силнодействащи комплексообразуватели и диспергатори. Високото съдържание на активен хлор гарантира обезплождащо въдействие на микроорганизмите при минимална концентрация и кратка експозиция. 1,0% разтвор на DECIDE-AСLD CIP съдържа 350 мг/л активен хлор.
Приложение: Препаратът се използва за измиване на повърхности от неръждавееща и конструкционна стомана, алкалноустойчиви изкуствени материали и гума. Не е пригоден за обработка на повърхности от алуминий и неговите сплави, както и материали с галваническо покритие.
В млечната промишленост - за пастьоризатори за мляко и сметана, сепаратори, млекопроводи, резервоари за мляко при използване на CIP-системи.
Работна концентрация 0,5-2,0% при температура 70-850 С. В пивоварната и безалкохолната промишленост и други обрасти на ХВП - резервоари, съдове, тръбопроводи с работна концентрация 0,5-2,0% в зависимост от степента на замърсяване при температура 30-850 С.
Разреждане: от 1:50 до 1:200
Опаковка: 5 или 10 л пластмасова туба
Произход: България, по лиценз на PUDOL Германия  

 

Цена: тел. 0899 601 801

  • Jofel
  • Eurocarta
  • PaChico
  • TTS
  • Lewi
  • Pulex